Wat houdt drilling in?

Schimmel Techniek | Datum 22.04.2021
Leestijd 3 minuten

Met Schimmel Techniek haal je natuurlijke warmte uit de grond voor een aangename temperatuur in uw huis of bedrijfspand. Bodemenergiesystemen maken het mogelijk huizen en bedrijfspanden op een milieuvriendelijke en vooral energiezuinige manier te verwarmen of te koelen. Hiervoor zijn bronboringen nodig die compleet door ons worden verzorgd en uitgevoerd. Wat houdt drilling in? We leggen het je precies uit.

Wat is een bronboring?

Om uit te kunnen leggen wat drilling precies is, is het handig om te weten wat we onder bronboringen verstaan. Met betrekking tot het gebruik van de bodem als bron zijn er verschillende indelingen mogelijk. Een bodemenergiesysteem is lokale, duurzame warmte uit de ondergrond voor verwarming van gebouwen waar in Nederland een belangrijke grens ligt op 500 meter (bodemenergiesystemen gaan tot een diepte van 0 tot 500 meter, geothermie gaat dieper dan 500 meter). Drilling boort alleen bodemenergiesystemen tot een diepte van 300 meter. Door middel van een verticale bodemwarmtewisselaar -gesloten systeem- wordt warmte met de omringende bodem uitgewisseld. Hoe dieper we boren, hoe warmer. Een warmtepomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt. Een energiezuinige manier om een gebouw te verwarmen.

Gesloten bodemenergiesystemen

Schimmel Techniek verzorgt het boren voor uitsluitend gesloten bodemenergiesystemen -bodemwarmtewisselaar systemen-. Bij een gesloten bodemenergiesysteem is er geen direct contact met het grondwater. Koud of warm water wordt door een gesloten leidingstelsel -bodemwarmtewisselaar- in de bodem rondgepompt. Is de vloeistof kouder dan de omringende bodem dan neemt de vloeistof warmte op. Is de vloeistof warmer, dan koelt deze juist in de bodem af. Het temperatuurbereik van een gesloten bodemenergiesysteem ligt tussen -5°C en + 30°C. Normaal gesproken is voor het leveren van verwarming (>35°C) of tapwater (>50°C) met dit systeem wel nog omzetting van warmte naar een hogere temperatuur nodig, waarbij een warmtepomp wordt toegepast. Daarentegen zijn deze bodemenergiesystemen uitermate geschikt om directe of passieve koeling te leveren.

Nieuwbouw en bestaande bouw

Hoewel gesloten bodemenergiesystemen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw geschikt zijn, wordt het het meest toegepast op nieuwbouwprojecten. Dit is omdat een warmtepomp optimaal functioneert als de warmtevraag van een huis laag is. Hoe beter een huis geïsoleerd is, hoe lager de warmtevraag. Zo behaal je het meeste rendement. Daar komt bij dat de bodembronnen onder of bij het huis worden aangelegd. Dit is bij een nieuwbouwproject eenvoudig te realiseren, maar bij een bestaand huis betekent het dat de tuin flink op de schop moet. 

Vergunning voor drilling

Voor gesloten bodemenergiesystemen geldt, net als bij open bodemenergiesystemen, een meldings- en vergunningsplicht. Gelukkig kun je bij ons niet alleen terecht voor het boren zelf, wij nemen ook graag al het papierwerk uit handen. 

Terugverdientijd

Als je interesse hebt in een gesloten bodemenergiesysteem berekenen wij van te voren graag de terugverdientijd van het systeem voor je uit. Na jouw goedkeuring regelen wij de nodige vergunningen en ontwerpen we de gevraagde installatie, de benodigde bron(nen) en het besturingssysteem op maat. Gecertificeerde boormeesters staan klaar om de boringen uit te voeren.

Wil je meer informatie over drilling? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel:
0342 72 92 39
info@schimmeltechniek.nl
0342 72 92 39
info@schimmeltechniek.nl

Waar ben je naar op zoek